Privacy policy

Privacy policy

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi przez firmę iDash s.c. oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii
w ramach strony internetowej www.idash.pl. Administratorem strony jest firma iDash Mikołaj Bogucki, Mikołaj Olszewski s.c. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 w Poznaniu, Polska. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt@idash.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator ​– Mikołaj Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Analityka Danych Mikołaj Olszewski”, ul. Opławiec 219, Bydgoszcz (85-469); NIP: 9671295027,

Mikołaj Bogucki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Analityka Danych Mikołaj Bogucki”, ul. Stefana Batorego 47/3, Poznań (60-687); NIP: 9721183142, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą iDash Mikołaj Bogucki, Mikołaj Olszewski z siedzibą w Poznaniu (60-529) przy ul. Dąbrowskiego 77A o numerach identyfikacyjnych NIP: 7811947926,

Strona ​– strona internetowa dostępna pod adresem www.idash.pl,

Użytkownik ​– każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na szkolenie, formularz kontaktowy, formularz kontaktowy i formularz zapisu do informatora.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na szkolenie przetwarzane są w celu realizacji usługi na rzecz Użytkownika, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zamówienie usługi.

4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu późniejszego kontaktu związanego z działalnością firmy.

5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu do informatora przetwarzane są celu przesyłania informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez Administratora za pomocą poczty elektronicznej.

6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

11. Dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe dla celów marketingowych przechowywane są do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez Użytkownika.

12. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§ 3
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 • Google reCAPTCHA – do sprawdzania, czy wiadomości nie są wysyłane przez roboty.

§ 5
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Ok, got it. More about cookies