Regulamin

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Regulamin

Niniejszy dokument opisuje zasady świadczenia usług szkoleniowych przez iDash s.c.

§1. Definicje

Zamawiający – osoba zlecającą przeprowadzenie szkolenia.
Organizator – firma przeprowadzająca szkolenie – iDash Mikołaj Bogucki, Mikołaj Olszewski spółka cywilna.

§2. Zasady ogólne

Zamawiający, osoby uczestniczące w szkoleniach osobiście oraz te oddelegowane do uczestnictwa w szkoleniu przez zamawiającego, są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

§3. Rezerwacja

Rezerwacja miejsca na szkoleniu otwartym lub terminu szkolenia zamkniętego powinna odbyć się nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Rezerwacji należy dokonać poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie iDash.pl. Rezerwacja jest ważna tylko po potwierdzeniu jej przez organizatora szkolenia.

§4. Rezygnacja

W razie rezygnacji zamawiającego z wcześniej zarezerwowanego szkolenia na krócej niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku nie pojawienia się uczestnika na szkoleniu, zamawiający jest zobowiązany do pokrycia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny zarezerwowanego szkolenia.

§5. Odwołanie

Szkolenia otwarte odbywają się w przypadku zebrania się grupy minimum trzech uczestników. W przeciwnym wypadku szkolenie jest odwoływane.

W razie odwołania szkolenia przez organizatora, całość kwoty wpłaconej wcześniej na konto organizatora jest zwracana zamawiającemu z zastrzeżeniem, że zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.

§6. Reklamacje

Reklamacje są przyjmowane w ciągu tygodnia od zakończenia szkolenia poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie idash.pl.

§7. Koszt

Koszty szkoleń otwartych są każdorazowo podane na stronie idash.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ceny szkolenia z zastrzeżeniem, że cena szkolenia dla danego uczestnika nie może być wyższa niż w momencie rezerwacji. W przypadku szkoleń zamkniętych, cena szkolenia jest ustalana indywidualnie z zamawiającym.

§8. Płatność

Płatność za szkolenie powinna nastąpić w ciągu tygodnia od potwierdzenia rezerwacji na konto organizatora podane w owym potwierdzeniu z zastrzeżeniem, że powinna nastąpić nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. W wyjątkowych przypadkach płatność może nastąpić gotówką lub w transzach. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznego sposobu płatności z zamawiającym.

§9. Prawa autorskie

Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych oraz treści szkoleń posiada organizator. Zabrania się ich kopiowania ani rozpowszechniania bez zgody organizatora. Zabrania się nagrywania szkoleń bez zgody organizatora.

§10. Warunki specjalne

Wszelkie specjalne wymagania oraz warunki dotyczące organizacji szkoleń zamkniętych powinny być uzgodnione przed wykonaniem ostatecznej wyceny przez organizatora. W razie niespełnienia niniejszego warunku, organizator zastrzega sobie prawo do niespełnienia warunków zamawiającego, bądź obciążenia go dodatkowymi kosztami.

§11. Odpowiedzialność

Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zarówno w materiałach szkoleniowych jak i w treści szkolenia ani za skutki i szkody wynikłe w następstwie owych błędów.

§12. Pozostałe

Wszelkie spory wynikające z warunków niniejszego regulaminu będą w miarę możliwości rozstrzygane polubownie.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania odnośnie regulaminu? Napisz do nas.

Kontakt

Używamy plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Ok, rozumiem Więcej o plikach cookies